Over mij

Ik ben Bob Munniksma. Ik was actief in het onderwijs en momenteel met pensioen.

Mijn interesse lag en ligt nog steeds in vernieuwing van het huidige onderwijs, dat volgens mij zijn houdbaarheidsdatum ruim heeft overschreden. Het is hoog tijd voor onderwijs zoals dat past in de 21ste eeuw.
Je mag me altijd benaderen voor een deskundig advies.

Stuur me een e-mail